ЗА ВТОРИ ПЪТ БЛС ИЗПРАТИ НА МЗ ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА 49

ЗА ВТОРИ ПЪТ БЛС ИЗПРАТИ НА МЗ ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА 49

ЛЕКАРСКИЯТ СЪЮЗ НАСТОЯВА ЗА 40 ЛЕГЛА ПРИ МНОГОПРОФИЛНИТЕ БОЛНИЦИ И 10 - ПРИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ
Второто писмо можете да прочетете [тук:](</images/Documents/pismo do mz_26-10-2010.pdf>)
Със становището по проекта за наредба за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи можете да се запознаете [тук:](</images/Documents/stanoviste na bls po promeni_17-09-2010.pdf>)
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists