ЗА ВТОРИ ПЪТ БЛС ИЗПРАТИ НА МЗ ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА 49

ЗА ВТОРИ ПЪТ БЛС ИЗПРАТИ НА МЗ ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА 49

ЛЕКАРСКИЯТ СЪЮЗ НАСТОЯВА ЗА 40 ЛЕГЛА ПРИ МНОГОПРОФИЛНИТЕ БОЛНИЦИ И 10 - ПРИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ
Второто писмо можете да прочетете [тук:](</images/Documents/pismo do mz_26-10-2010.pdf>)
Със становището по проекта за наредба за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи можете да се запознаете [тук:](</images/Documents/stanoviste na bls po promeni_17-09-2010.pdf>)
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)