БЛС ПОИСКА СРЕЩА С НЗОК ЗА ПРОМЯНА НА МЕТОДИКАТА ЗА РАБОТА ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ И РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

БЛС ПОИСКА СРЕЩА С НЗОК ЗА ПРОМЯНА НА МЕТОДИКАТА ЗА РАБОТА ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ И РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Във връзка с получени сигнали до БЛС, на 08.04.2021 г. беше изпратено писмо до Жени Начева, председател на НС на НЗОК и проф. д-р Петко Салчев, управител на НЗОК.

В писмото са описани случаи на работещи при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка, които нямат право на допълнителни трудови възнаграждения за наетия персонал по Методиката. Сред тях са кардиолози, пулмолози, специалисти по вътрешно болести, специалисти по образна диагностика, педиатри, АГ-специалисти, УНГ-специалисти, работещите в лабораториите и др.

В тази връзка БЛС поиска среща с НЗОК, на която да се обсъди и измени Методиката, с цел регламентиране на допълнителни трудови възнаграждения при различните хипотези за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка.

Със съдържанието на писмото можете да се запознаете тукSatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists