БЛС ТЪРСИ ФИНАНСИРАНЕ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

БЛС ТЪРСИ ФИНАНСИРАНЕ ПО ЕВРОПЕЙСКИ  ПРОЕКТИ

Състоя се първата среща между БЛС и екип от МЗ, която отваря възможности за съвместна дейност по международни програми и проекти. Зам.председателят на съсловната организация д-р Георги Ставракев и главният секретар д-р Димитър Ленков разговаряха със зам.министър Десислава Димитрова и Нина Шербетова – директор на дирекция „Управление на проекти и програми”. Беше обсъден един от проектите за изготвяне на регистър на медицинските специалисти към МЗ и предвидените форми на акредитация за ПМО и СДО, които по закон са приоритет на съсловната организация. Д-р Ставракев отправи запитване относно същността и смисъла на изграждане на допълнителен регистър в МЗ, при положение, че такъв съществува отдавна в БЛС / и БАПЗГ/. Зам.министър Димитрова се ангажира, че ще предостави точно юридическо тълкувание на понятието „регистър на медицинските специалисти”, както и мотивите за включването му в проектите, по които работи МЗ.

От ведомството предоставиха информация за изпълнението на текущите проекти в момента, както и за последващите етапи до тяхното финализиране. БЛС потърси и съвместно участие, ако изискванията позволяват. Проектите са няколко, в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”:

- Проект„Информирани и здрави”__,__ финансиран от Европейски социален фонд

- ПроектПУЛСС(Практически увод в лечението на спешните състояния)

- Проект “СПРИ и се прегледай” (Национална кампания за ранна диагностика на онкологични заболявания)

- Проект„Aкредитация на лечебните заведения и продължителното обучение на медицинския персонал”

- Проект „Подобряване на здравните услуги чрез изграждане платформа за информация и дистанционно обучение”

Както е известно, липсват конкретни оперативни програми в сектор здравеопазване и всички проекти се реализират в рамките на други министерства. Ето защо зам.министър Димитрова декларира желание за проучване на всички възможности, които могат да включат БЛС в съвместна дейност по европроекти с пълно или частично финансиране. Двете страни завършиха срещата с обещание за реално сътрудничество.
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists