До РЛК на БЛС - 14.03.2009

До РЛК на БЛС - 14.03.2009

Уважаеми колеги,
Във връзка с подготовката за публикуване на Регистъра на БЛС в Държавен вестник, съгласно чл. 5, т.6 от ЗСОЛЛДМ, от днес 14 март, на сайта на БЛС е качен актуалният Регистър на БЛС по колегии.
Моля, в срок до 20 март да сравните съответните регистри на Вашата регионална колегия с публикувания на сайта и писмено да потвърдите актуалността му или да изпратите, в необходимия формат, неотразените промени.
Поради факта, че последната актуализация на Регистъра на сайта на БЛС датира от края на 2007 г., моля, преди уточняването на актуалността на Регистъра в упоменатия срок, да не подавате нови заявки за вписване или промяна.

SatHealth
CME Academy
Medicalnews
E-Continuous Medical Education for Physicians
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists