До РЛК на БЛС - 14.03.2009

До РЛК на БЛС - 14.03.2009

Уважаеми колеги,
Във връзка с подготовката за публикуване на Регистъра на БЛС в Държавен вестник, съгласно чл. 5, т.6 от ЗСОЛЛДМ, от днес 14 март, на сайта на БЛС е качен актуалният Регистър на БЛС по колегии.
Моля, в срок до 20 март да сравните съответните регистри на Вашата регионална колегия с публикувания на сайта и писмено да потвърдите актуалността му или да изпратите, в необходимия формат, неотразените промени.
Поради факта, че последната актуализация на Регистъра на сайта на БЛС датира от края на 2007 г., моля, преди уточняването на актуалността на Регистъра в упоменатия срок, да не подавате нови заявки за вписване или промяна.

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)