До РЛК на БЛС - 14.03.2009

До РЛК на БЛС - 14.03.2009

Уважаеми колеги,
Във връзка с подготовката за публикуване на Регистъра на БЛС в Държавен вестник, съгласно чл. 5, т.6 от ЗСОЛЛДМ, от днес 14 март, на сайта на БЛС е качен актуалният Регистър на БЛС по колегии.
Моля, в срок до 20 март да сравните съответните регистри на Вашата регионална колегия с публикувания на сайта и писмено да потвърдите актуалността му или да изпратите, в необходимия формат, неотразените промени.
Поради факта, че последната актуализация на Регистъра на сайта на БЛС датира от края на 2007 г., моля, преди уточняването на актуалността на Регистъра в упоменатия срок, да не подавате нови заявки за вписване или промяна.

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)