КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – РУСЕ ЕООД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАР В ОТДЕЛЕНИЯТА ПО ОНКОЛОГИЧНА ХИРУРГИЯ, УРОЛОГИЯ, НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА , АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – РУСЕ ЕООД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАР В ОТДЕЛЕНИЯТА ПО ОНКОЛОГИЧНА ХИРУРГИЯ, УРОЛОГИЯ, НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА , АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – РУСЕ ЕООД търси да назначи редица лекари.

Лекар в Отделение по онкологична хирургия

Изисквания към кандидатите:

- Висше образование, образователно–квалификационна степен „Магистър” по медицина, придобита специалност „Хирургия” или готовност за специализиране;

- Членство в БЛС;

- Умение за работа с медицинска апаратура;

- Отговорно и приветливо отношение към пациентите;

- Умение за работа в екип;

- Компютърна грамотност.

Лекар в Отделение по онкологична урология

Изисквания към кандидатите:

- Висше образование, образователно–квалификационна степен „Магистър” по медицина, придобита специалност „Урология” или готовност за специализиране;

- Членство в БЛС;

- Умение за работа с медицинска апаратура;

- Отговорно и приветливо отношение към пациентите;

- Умение за работа в екип;

- Компютърна грамотност.

Лекар в Отделение по Нуклеарна медицина

Изисквания към кандидатите:

- Висше образование, образователно-квалификационна степен "Магистър" по медицина, специалност “Нуклеарна медицина” или готовност за специализиране;

- Членство в БЛС;

- Умение за работа с медицинска апаратура;

- Отговорно и приветливо отношение към пациентите;

- Умение за работа в екип;

- Компютърна грамотност.

Лекар в Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Изисквания към кандидатите:

- Висше образование, образователно-квалификационна степен "Магистър" по медицина, специалност "Анестезиология и интензивно лечение" или готовност за специализиране;

- Членство в БЛС;

- Умение за работа с медицинска апаратура;

- Отговорно и приветливо отношение към пациентите;

- Умение за работа в екип;

- Компютърна грамотност.

Лекар в Отделение за образна диагностика

Изисквания към кандидатите:

- Висше образование, образователно-квалификационна степен "Магистър" по медицина, специалност “ Образна диагностика” или готовност за специализиране;

- Членство в БЛС;

- Умение за работа с медицинска апаратура;

- Отговорно и приветливо отношение към пациентите;

- Умение за работа в екип;

- Компютърна грамотност.

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – РУСЕ предлага:

- много добро мотивиращо възнаграждение;

- професионално и кариерно развитие.

За да кандидатствате по тази обява, моля изпратете своите документи на e-mail: kocruse@abv.bg или на място: гр. Русе, ул. „Независимост” 2

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.
Code Health TV
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists