News

РЕШЕНИЯ НА 52 ИЗВЪНРЕДЕН СЪБОР НА БЛС

РЕШЕНИЯ НА 52 ИЗВЪНРЕДЕН СЪБОР НА БЛС

Делегатите на 52 извънреден събор решиха да не променят Устава на съсловната организация. Проектът, иницииран от Управителния съвет, предвиждаше превръщането на БЛС в лекарска камара....

more
СТАНОВИЩЕ НА УС НА НСОПЛБ ОТНОСНО ПРЕДЛАГАНИТЕ ПРОМЕНИ В УСТАВА НА БЛС

СТАНОВИЩЕ НА УС НА НСОПЛБ ОТНОСНО ПРЕДЛАГАНИТЕ ПРОМЕНИ В УСТАВА...

Със становището на УС на НСОПЛБ относно предлаганите промени в Устава на БЛС можете да се запознаете тук:...

more
ВНИМАНИЕ - НЕРЕДОВНИ КОЛЕГИИ!

ВНИМАНИЕ - НЕРЕДОВНИ КОЛЕГИИ!

Благодарим на колегите, които вече преведоха отчисленията си за членски внок към УС на БЛС! Все още обаче има РЛК, НЕИЗРЯДНИ в отчисленията за членски внос за УС на БЛС, с което нарушават...

more
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА НА БЛС ОТ РЛК-КЮСТЕНДИЛ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА НА БЛС ОТ РЛК-КЮСТЕНДИЛ

Предложенията за промени в Устава на БЛС, изготвени от РК на БЛС - Кюстендил, можете да прочетете тук:...

more
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА НА БЛС ОТ РЛК-ПЛЕВЕН

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА НА БЛС ОТ РЛК-ПЛЕВЕН

С предложенията за промени в Устава на БЛС, изготвени от РК на БЛС - Плевен, можете да се запознаете тук:...

more
МОТИВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ В УСТАВА НА БЛС

МОТИВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ В УСТАВА НА БЛС

Колеги, публикуваме последния вариант на проекта за промени в Устава на БЛС. Към него са прикачени предложенията на Регионалните колегии от Пловдив и Велико Търново. Проекта можете...

more
ДНЕВЕН РЕД НА 52-РИ ИЗВЪНРЕДЕН СЪБОР НА БЛС

ДНЕВЕН РЕД НА 52-РИ ИЗВЪНРЕДЕН СЪБОР НА БЛС

Предложението на УС на БЛС за дневен ред на 52-рия извънреден събор на БЛС можете да прочетете тук: Окончателният дневен ред ще бъде приет на 52-рия извънреден събор на БЛС....

more
СТАНОВИЩЕ НА РЛК-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ПРОМЯНА В УСТАВА НА БЛС

СТАНОВИЩЕ НА РЛК-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ПРОМЯНА...

Със становището на РК на БЛС - Велико Търново, относно предложенията за промяна в Устава на БЛС можете да се запознаете тук:...

more
ЗОВ ЗА ПОМОЩ

ЗОВ ЗА ПОМОЩ

Медицинският фелдшер Росен Костадинов Дросев, на 42 години, от гр. Търговище, се нуждае спешно от средства за операция на таза. Операцията се налага, заради тумор на таза /съмнение...

more
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА НА БЛС ОТ РЛК-ПЛОВДИВ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА НА БЛС ОТ РЛК-ПЛОВДИВ

С предложенията за промени в Устава на БЛС, изготвени от Пловдивската РЛК, можете да се запознаете тук:...

more
СПЕЦИАЛНА КОМИСИЯ ЩЕ ПРЕЦЕНЯВА ДАЛИ ЛЕКАРЯТ Е ЗА СЪД

СПЕЦИАЛНА КОМИСИЯ ЩЕ ПРЕЦЕНЯВА ДАЛИ ЛЕКАРЯТ Е ЗА СЪД

Представители на лекарското съсловие, ВКП, Министерство на правосъдието, Изпълнителна агенция „Медицински одит”, депутати от Комисията по здравеопазване към НС, НЗОК, участваха в кръгла...

more
МЕМОРАНДУМ МЕЖДУ РЪКОВОДСТВОТО НА БЛС И ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

МЕМОРАНДУМ МЕЖДУ РЪКОВОДСТВОТО НА БЛС И ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

Ръководството на БЛС и Главният прокурор Борис Велчев се споразумяха за съвместно изготвяне на нов текст в НК, касаещ определяне на понятието „оправдан медицински риск”. Съсловната...

more


 


Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists