НЗОК СЧИТА ЗА НЕДОПУСТИМО НА ХОСПИТАЛИЗИРАНИ БОЛНИ С ДОКАЗАНО ИНФЕКЦИОЗНО ЗАБОЛЯВАНЕ, В Т.Ч. SARS-CoV-2,  ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

НЗОК СЧИТА ЗА НЕДОПУСТИМО НА ХОСПИТАЛИЗИРАНИ БОЛНИ С ДОКАЗАНО ИНФЕКЦИОЗНО ЗАБОЛЯВАНЕ, В Т.Ч. SARS-CoV-2,  ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

Уважаеми колеги,

В БЛС бяха получени много запивания от изпълнителите на медицинска помощ, относно тълкуването и прилагането на „Методика за допълнение на Методика за определяне размера на сумите, заплащани от НЗОК , за работа при неблагоприятни условия по повод на обявената епидемична обстановка“. В тази връзка на 24.02.2021 г. беше изпратено писмо с предложение за изготвяне на съвместно указание по прилагане на Методиката, тъй като определени текстове на са еднозначни и могат да бъдат тълкувани по различен начин. В отговор от НЗОК информират, че противоречия не съществуват. Освен това НЗОК, счита за недопустимо на хоспитализирани болни с доказано инфекциозно заболяване , в т. ч и със SARS-CoV-2 извършвани оперативни процедури, включително и такива, свързани с влагането на медицински изделия.

С писмата на БЛС и отговора на НЗОК можете да се запознаете в прикачения файл.SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists