ОТ 10 МАРТ ОТПАДА ИЗИСКВАНЕТО ПОСЕТИТЕЛИТЕ В ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ „ЗЕЛЕН СЕРТИФИКАТ"

ОТ 10 МАРТ ОТПАДА ИЗИСКВАНЕТО ПОСЕТИТЕЛИТЕ В ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ  „ЗЕЛЕН СЕРТИФИКАТ"

От 10 март посетителите на обекти с обществено значение не трябва да представят „зелен сертификат“. Това е втората стъпка в плана за деескалация на противоепидемичните мерки, с оглед положителната тенденция за намаляване заболяемостта в страната. Изискването за „зелен сертификат“ остава задължително за персонала на всички обекти с обществено значение.

Планът предвижда след 20-ти март изискването за „зелен сертификат“ да отпадне и за работещите в обектите с обществено значение при запазване на благоприятната тенденция в развитието на епидемичната обстановка, свързана с COVID-19 в страната..

Отпада и ограничението за брой деца в група при провеждане на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове, центрове за подкрепа на личностно развитие и други обучителни центрове и школи.

You can see all the material here

Source: Министерство на здравеопазването на Република България Министерство на здравеопазването на Република България

С пълния текст на заповедта можете да се запознаете в прикачения файл.Lastest news


SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists