ОТГОВОР ОТ НЗОК НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА БЛС ЗА ОТЛАГАНЕ СРОКЪТ ЗА ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА § 43 ОТ ДОГОВОР № РД-НС-01-4-7 ДА БЪДЕ УДЪЛЖЕН ДО 31.12.2021 Г.

SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists