ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БЛС ВЪВ ВРЪЗКА С КАРАНТИННИЯ РЕЖИМ В БОЛНИЦИТЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БЛС ВЪВ ВРЪЗКА С КАРАНТИННИЯ РЕЖИМ В БОЛНИЦИТЕ
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
E-Continuous Medical Education for Physicians
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists