ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА НЗОК ЗА ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НРД ЗА МД 2020-2022 Г

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА НЗОК ЗА ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НРД ЗА МД 2020-2022 Г

НА ВНИМАНИЕТО НА КОЛЕГИТЕ !

В БЛС постъпи предложението на НЗОК поПроект на договор за изменение и допълнение на НРД за МД 2020-2022 г. Публикуваме неговото съдържание за да се запознаете с възможностите, които се предлагат за тестване на Ковид пациенти от ОПЛ, както и с предложената промяна в цената на Клиничната пътека.

От НЗОК ни информираха, че при текстовете, в които е посоченасумата от 25 лв. е допусната техническа грешка и те трябва да се четат като 60 лв.

![](https://blsbg.com/data//uploads/ckeditor/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%97%D0%9E%D0%9A-page-001(1)

Предложението на НЗОК по Проект на договор за изменение и допълнение на НРД за МД 2020-2022 г.SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists