ПРЕПОРЪКИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ЛПС ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА

ПРЕПОРЪКИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ЛПС ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА

При използване на Лични предпазни средства за дихателна защита за многократна употреба се спазват изискванията на Наредба 3/08.05.2013г. за утвърждаване на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции за обработка на болнично бельо, вкл. работно облекло, а именно:

  1. Изпиране с гореща вода (термодезинфекция) и перилен препарат (детергент) при температура на водата 90 градуса за не по-малко от 20 минути:

  2. Изпиране с хладка вода при температура 40-60 градуса с подходящи препарати с дезинфекциращо действие (биоциди), напр. такива, съдържащи натриев хипохлорит в подходяща концентрация (химио-термодезинфекция)
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists