СКРЪБНА ВЕСТ

СКРЪБНА ВЕСТ

На 27 септември 2011 г. почина видният български психиатър проф. д-р д.м.н. Кирил Никифоров Миленков (1929-2011).
Неговата огромна лечебна и публицистична дейност са пример за изпълнен дълг, за един пълноценен и достоен живот на пламенен борец за правата на човека и правата на болния човек.
Опелото ще се отслужи на 01.10.2011 г. от 14:00 ч. в храм "Света София".
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists