СКРЪБНА ВЕСТ

СКРЪБНА ВЕСТ

На 27 септември 2011 г. почина видният български психиатър проф. д-р д.м.н. Кирил Никифоров Миленков (1929-2011).
Неговата огромна лечебна и публицистична дейност са пример за изпълнен дълг, за един пълноценен и достоен живот на пламенен борец за правата на човека и правата на болния човек.
Опелото ще се отслужи на 01.10.2011 г. от 14:00 ч. в храм "Света София".
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)