ЧЕСТИТ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА СТОМАТОЛОГА!

ЧЕСТИТ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА СТОМАТОЛОГА!

Честит празник!

Честит международен ден на стоматолога!

Денталната медицина е една от най-старите области на медицината. Още преди повече 9000 години древните „стоматолози“ са използвали прототип на първата си машинка. Умението да се лекува е изкуство, а не занаят, което се постига с дълги години учение и труд. Усилия, които през годините Вие и Вашите колеги неуморно полагате. 

Поздравяваме всички колеги стоматолози за усилията, усърдната работа и професионализъм.

Пожелаваме им търпение, сили, повече спокойствие, чувство за удовлетвореност и здраве. 

Продължавайте да подарявате усмивки! 

УС на БЛС
Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)