РЛК

Районни колегии на БЛС

РК НА БЛС – ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Председател: д-р Христо Димитров, Телефон: 062 / 600 876, Факс: 062 / 600 876, Email: rlk_vt@yahoo.com

РК НА БЛС – ГР. ВАРНА

Председател: д-р Светлин Митев , Телефон: 052 / 601303; 052 / 699255, Факс: 052 / 601303, Email: blsvarna@ssi.bg

РК НА БЛС – ГР. ВИДИН

Председател: д-р Борислав Милчев , Телефон: , Факс: 094/ 600 190, Email: rk.bls_vd@abv.bg

РК НА БЛС – ГР. ВРАЦА

Председател: д-р Ирена Йорданова Мазнева, Телефон: 0886 844 330, Email: blsvratsa@gmail.com

РК НА БЛС – ГР. ГАБРОВО

Председател: д-р Дарена Петрова Русинова, Телефон: 066 / 809 566, Факс: 066 / 809 566, Email: rkbls_gab@abv.bg

РК НА БЛС – ГР. ДОБРИЧ

Председател: д-р Валери Веселинов, Телефон: 0882924346, Email: rlkdobrich9300@gmail.com

РК НА БЛС – ГР. КЪРДЖАЛИ

Председател: д-р Стоян Петков, Телефон: 0361 / 65 130, Факс: 0361 / 65 130, Email: rkl_kj@abv.bg

РК НА БЛС – ГР. КЮСТЕНДИЛ

Председател: д-р Красимир Панчев, Телефон: 0785 / 27 662, Факс: 0785 / 27 662, Email: office@blskn.org

РК НА БЛС – ГР. ЛОВЕЧ

Председател: д-р Радослав Христов Иванов, Телефон: 068 / 642 933, Факс: 068 / 642 933, Email: bls_lv@mail.bg

РК НА БЛС – ГР. МОНТАНА

Председател: д-р Людмил Джурджов, Телефон: , Email: rknablsmontana@gmail.com

РК НА БЛС – ГР. ПАЗАРДЖИК

Председател: д-р Васил Попов, Телефон: 034 / 456 142, Факс: 034 / 456 142, Email: bls_pz@abv.bg

РК НА БЛС – ГР. ПЕРНИК

Председател: Д–р Николай Алексов, Телефон: 076 / 604 746, Факс: 076 / 604 746, Email: bls_pernik@abv.bg

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)