Структура на УС на БЛС

Д-р Иван Маджаров

Д-р Иван Маджаров

Председател на УС на БЛС

Д-р Николай Брънзалов

Д-р Николай Брънзалов

Зам.-председател на УС на БЛС

Проф. д-р Христо Шивачев

Проф. д-р Христо Шивачев

Зам.-председател на УС на БЛС

Д-р Валентин Пеев

Д-р Валентин Пеев

Главен секретар на УС на БЛС

Членове на УС на БЛС

Д-р Ваня Добрева-Павлова
Д-р Николай Колев
Д-р Гергана Николова-Ширкова
Д-р Валери Веселинов
Д-р Росен Айков
Доц. Стоян Сопотенски
Д-р Йордан Гечев
Д-р Иво Парунов
Д-р Жанина Калинкова
Проф.д-р Милена Станева
Проф.д-р Огнян Хаджийски

Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)