ХРОНОЛОГИЯ НА КОРЕСПОНДЕНЦИЯТА МЕЖДУ БЛС И НЗОК ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДЛОЖЕНАТА МЕТОДИКА ЗА СПРАВЕДЛИВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСУВАНИТЕ ОТ ПАРЛАМЕНТА СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВЕ

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)