Активни кампании

Водещи медицински специалисти от Европа и света обменят опит у нас на 11-тия Конгрес на Югоизточно-европейския Медицински Форум

Водещи медицински специалисти от Европа и света обменят опит у нас на 11-тия Конгрес на Югоизточно-европейския Медицински Форум

Бизнесът в подкрепа на Героите в бяло

Бизнесът в подкрепа на Героите в бяло

Стипендиантска програма на БЛС 2021-2022 г.

Стипендиантска програма на БЛС 2021-2022 г.

„За децата на героите в бяло“

„За децата на героите в бяло“

Актуализиране на данни

Актуализиране на данни

"+ мен" - Кампания за ползите от ваксините

"+ мен" - Кампания за ползите от ваксините

Заедно за повече здраве

Заедно за повече здраве

Излекуваните

Излекуваните

Телефон за сигнали за насилие над медици

Телефон за сигнали за насилие над медици

Телефон за недостиг на предпазни средства

Телефон за недостиг на предпазни средства

Happy doctors

Happy doctors

ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ, ОБУЧЕНИЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛИДЕРСКИ И КОМУНИКАЦИОННИ УМЕНИЯ СРЕД БЪДЕЩИ ЛЕКАРИ ЗА 2020-2021

ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ, ОБУЧЕНИЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛИДЕРСКИ И КОМУНИКАЦИОННИ УМЕНИЯ СРЕД БЪДЕЩИ ЛЕКАРИ ЗА 2020-2021

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)