ЛЕКАРСКИ КОЛЕГИИ ОТ СТРАНАТА ИСКАТ ОСТАВКАТА НА УПРАВИТЕЛЯ НА НЗОК ПРОФ. ПЕТКО САЛЧЕВ

ЛЕКАРСКИ КОЛЕГИИ ОТ СТРАНАТА ИСКАТ ОСТАВКАТА НА УПРАВИТЕЛЯ НА НЗОК ПРОФ. ПЕТКО САЛЧЕВ

Регионалните лекарски колегии на БЛС от Ст.Загора, Плевен, Кърджали, Пазарджик, Сливен, Варна и В.Търново поискаха оставката на проф. Салчев управител на НЗОК.

Декларации с тяхното настояване бяха получени в централата на БЛС. Във всяка от тях се настоява управителят на НЗОК да се оттегли от поста си.

Това е вторият път, в който редица Регионални лекарски колегии от страната (РЛК Варна, РЛК Плевен, РЛК Монтана, РЛК Ст. Загора) искат оставката на проф. Салчев. Първият път беше през лятото, когато те покрепиха декларацията на Столичната лекарска колегия.

Декларациите може да прочетете в прикачените файлове

Декларация на РЛК София град от юли 2021 г.
Декларация на РЛК В.Търново от октомври 2021г.
Декларация на РЛК Варна от октомври 2021г.
Декларация на РЛК Сливен от октомври 2021г.
Декларация на РЛК Плевен от октомври 2021г.
Декларация на РЛК Пазарджик от октомври 2021г.
Декларация на РЛК Кърджали от октомври 2021г.
Декларация на РЛК Ст. Загора октомври 2021г.
Декларация на РЛК Монтана от август 2021г.
Декларация на РЛК Плевен от юли 2021г.
Декларация на РЛК Варна от юли 2021г.
Декларацията на РЛК Ст. Загора от юли 2021 г.SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)