ГОТОВНОСТТА НА МЕДИЦИНСКИЯ ПЕРСОНАЛ И СТУДЕНТИТЕ ЗА ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ ГРИП В БЪЛГАРИЯ

ГОТОВНОСТТА НА МЕДИЦИНСКИЯ ПЕРСОНАЛ И СТУДЕНТИТЕ ЗА ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ ГРИП В БЪЛГАРИЯ

Този формуляр за съгласие е част от изследване, фокусиращо се върху отношенията на медицинския персонал и студентите в медицинските специалности в България към ваксинацията срещу сезонния грип. Целевата група на проучването включва всички медицински специалисти и студенти, които вече или в бъдеще ще участват в диагностика, консултиране и лечение на пациенти с грип, както и пациенти от високорисковите групи.

  • Цел на изследването: Събиране на данни за готовността за ваксинация срещу грип, включително лични отношения и влияещи фактори.
  • Какво ще правите: Участието включва попълване на анкета с 35 въпроса, което се очаква да отнеме около 10 минути. В края ще имате опцията (ако желаете) да отговорите на допълнителни 20 въпроса за нагласите Ви.
  • Рискове и Ползи: Няма директни рискове или ползи за Вас от участието в това изследване. Участието Ви ще допринесе за разбиранията около ваксинацията срещу грип и общественото здраве в България.
  • Поверителство: Вашите отговори ще бъдат поверителни. Данните ще бъдат анонимизирани и докладвани в обобщена форма. Съхранението ще бъде на защитено место за срок до 10 години след последната публикация по проучването.
  • Право на Отказ: Вашето участие е изцяло доброволно. Имате правото да оттеглите съгласието си по всяко време до момента на завършване на въпросника без неблагоприятни последици. При желание да оттеглите съгласието за обработване на лични данни, моля свържете се с главния изследовател.
  • Одобрение от Етична комисия: Проучването е одобрено от етичните комисии на Медицински университет София, България (КЕНИМУС 03/23.02.2024, 988/27.02) и Университета в Цукуба, Япония (1981/21.03.2024). Данните събрани в рамките на това изследване ще бъдат управлявани и анализирани съвместно от двата университета.
  • Можете да свалите информация за участика оттук.
  • Ако имате допълнителни въпроси или нужда от информация, моля не се колебайте да се свържете с д-р Петър Великов на имейл адрес s2321457@u.tsukuba.ac.jp.

[**Анкетата на д-р Великов може да полълните ТУК**](Анкетата на д-р Великов може да полъните тук https://www.smartsurvey.co.uk/s/1JSCWS/)

Целия материал може да видите тук
Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)