ОТГОВОР ОТ НЗОК ВЪВ ВРЪЗКА С ИСКАНЕ НА БЛС ЗА ПРОМЯНА НА МЕТОДИКАТА ЗА РАБОТА ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ И РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

ОТГОВОР ОТ НЗОК ВЪВ ВРЪЗКА С ИСКАНЕ НА БЛС ЗА ПРОМЯНА НА МЕТОДИКАТА ЗА РАБОТА ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ И РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Във връзка с получени сигнали до БЛС, на 08.04.2021 г. беше изпратено писмо до Жени Начева, председател на НС на НЗОК и проф. д-р Петко Салчев, управител на НЗОК.

В писмото са описани случаи на работещи при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка, които нямат право на допълнителни трудови възнаграждения за наетия персонал по Методиката. Сред тях са кардиолози, пулмолози, специалисти по вътрешно болести, специалисти по образна диагностика, педиатри, АГ-специалисти, УНГ-специалисти, работещите в лабораториите и др.

В тази връзка БЛС поиска среща с НЗОК, на която да се обсъди и измени Методиката, с цел регламентиране на допълнителни трудови възнаграждения при различните хипотези за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка.

В отговор от НЗОК заявяват, че всяко разширяване с нови категории изпълнители на медицинска помощ , които да получават заплащане по Методиката, може да бъде прието само след осигуряването на необходимите трансферни средства за действащите в момента плащания и съответния допълнителен трансфер за новите категории плащания.

Отговорът на НЗОК е в прикачения файл
С писмото на БЛС от 08.04.2021 г. можете да се запознаете тукSatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)