Проф. д-р Христо Шивачев

Проф. д-р Христо Шивачев

Проф. д-р Христо Шивачев
Зам.-председател на УС на БЛС

Проф. д-р Христо Шивачев завършва медицина към Медицински университет, гр. София през 1995 г. През 2004 г. придобива специалност „Хирургия“, а през 2011 г. има придобита научна степен „Доктор“ по детска хирургия. Година по-късно, през 2012 г. придобива и специалност „Детска хирургия“, а през 2021 г. и специалност „Гръдна хирургия“. През 2012 г. д-р Шивачев има присъдена академична длъжност „Доцент“, а през следващата година защитава и магистърска степен по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“. През 2021 г. има присъдена академична длъжност „Професор“.

 Професионалният му път води началото си от Звеното за неотложна медицинска помощ към 26-та поликлиника в столицата, където работи като дежурен терапевт в периода 1996 г. – 1997 г. През пролетта на 1997 г. проф. Шивачев става част от екипа на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ като последователно е детски хирург към Клиника по детска хирургия – до 2012 г., а в периода 2012 г. – 2014 г. като доцент към Отделение по детска гръдна хирургия на Първа детска хирургична клиника в болницата. От 2014 г. до 2017 г. е началник на Отделение по детска гръдна хирургия, а от 2017 г. е началник на Клиника по детска хирургия към лечебното заведение.

В периода 2017 г. – 2020 г. проф. Христо Шивачев е Председател на Борда на директорите на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, а от есента на 2021 г. изпълнява длъжността заместник директор по медицинската дейност на болницата.

През 2021 г. е избран за заместник-председател на Управителния съвет на Български лекарски съюз. Член е Българско хирургическо дружество (БХД), Българско дружество по дерматологична хирургия (БДДХ), Българска асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия (БАГССХ), International Society of Pediatric Oncology (SIOP), European Society of Thoracic Surgeons (ESTS).

Проф. д-р Христо Шивачев е национален консултант по детска хирургия.

Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)