Връзки към медицински портали

НАЦИОНАЛЕН ЗДРАВЕН ПОРТАЛ

ПОРТАЛ ЗДРАВЕ - ЕС - официален портал за обществено здраве на Европейския съюз

The Health On the Net Foundation (HON) - (езици: FR - EN - DE - SP - CN - PL )

CISMeF - (на френски)

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)