Medical Training for Doctors - Highlights of the Week

Medical Training for Doctors - Highlights of the Week

Платформата за лекари Medical News е водеща в различните методи на електронното продължаващо медицинско обучение (е-ПМО) у нас и е официален партньор на БЛС в е-ПМО. Представяме Ви най-интересното от медицинското обучение за лекари от отминалата седмица.

Медицински новини

Предимства на ДОАК пред варфарин при клапно предсърдно мъждене

Директно действащите орални антикоагуланти са свързани с по-добра прогноза отколкото варфарин сред пациентите с клапно предсърдно мъждене, става ясно от ретроспективно проучване, публикувано в сп. Annals of Internal Medicine – ЛИНК

Употребата на НСПВС не повлиява следоперативното кървене

Нестероидните противовъзпалителни средства (НСПВС) се използват в допълнение или вместо опиоидни аналгетици за контрол на болката в следоперативни условия. Въпреки това тяхното приложение често е ограничено от притеснения относно техните странични ефекти. Особен интерес представлява рискът от кървене, имайки предвид, че някои НСПВС имат антиагрегантен ефект (който би предразположил пациентите към кървене на оперативното място) и би допринесъл за риска от кървене от страна на стомашно-чревния тракт – ЛИНК

Фактори, свързани с хода на заболяването при диабетно стъпало

Диабетното стъпало е сериозно и често срещано усложнение на захарния диабет (ЗД). Целта на разгледаното проучване е да се оценят рисковите фактори, асоциирани с хода на заболяването при пациенти със ЗД и улцерация на ходилото –ЛИНК

Взаимоотношение доза-отговор между солта и артериалното налягане

Редица изследвания са доказали, че приемът на натрий с храната има значение за артериалното налягане. С цел допълнително изясняване на тази връзка тип „доза-отговор“ Filippini et al. провеждат мета-анализ на 85 проучвания, оценяващи приема на сол и АН като в повечето от тях участват хипертоници – ЛИНК

Видео обучителен курс

Бета-блокери при пациенти с ХСН и предсърдно мъждене

Целта на този казус е да тества практическите познания на лекарите чрез снимки и случаи от реалната клинична практика.

Казусът е подходящ само за лекари – ЛИНК  

Уебинар

Запис на уебинар на тема „Персонализирана защита за пациентите с венозен тромбоемболизъм (ВТЕ). От аргументите до клиничната практика“  с модератор доц. Евелина Пазванска, анестезиолог в 4-МБАЛ – София, и лектори проф. Детелина Луканова – началник Отделение по ангиология към Национална кардиологична болница – София и доц. Людмила Владимирова – кардиолог от УМБАЛ Св. Георги – Пловдив – ЛИНК

Онлайн списание             

Научно списание „Medical News: Гайдлайни“ посветено на най-актуалните клинични препоръки от последните 12 месеца- ЛИНК

Регистрация

Вече над 18 000 лекари са регистрирани на Medical News.

За да имате достъп до е-ПМО на Medical News, официален партньор на БЛС, моля регистрирайте се на http://medicalnews.bg/registration/  или влезте в профила си – http://medicalnews.bg/login/

Регистрацията Ви дава достъп до:

Всички научни статии на Medical News

Списания „Medical News: Новости“

Седмичния ни бюлетин „Медицински новини“

Акредитирани от БЛС онлайн обучителни курсове

Уебинари

Тема на месеца

You can see all the material here
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
E-Continuous Medical Education for Physicians
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists