МЕДИЦИНСКО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЛЕКАРИ – АКЦЕНТИ ОТ СЕДМИЦАТА

МЕДИЦИНСКО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЛЕКАРИ – АКЦЕНТИ ОТ СЕДМИЦАТА

Платформата за лекари Medical News е водеща в различните методи на електронното продължаващо медицинско обучение (е-ПМО) у нас и е официален партньор на БЛС в е-ПМО. Представяме Ви най-интересното от медицинското обучение за лекари от отминалата седмица.

Медицински новини

Предимства на ДОАК пред варфарин при клапно предсърдно мъждене

Директно действащите орални антикоагуланти са свързани с по-добра прогноза отколкото варфарин сред пациентите с клапно предсърдно мъждене, става ясно от ретроспективно проучване, публикувано в сп. Annals of Internal Medicine – ЛИНК

Употребата на НСПВС не повлиява следоперативното кървене

Нестероидните противовъзпалителни средства (НСПВС) се използват в допълнение или вместо опиоидни аналгетици за контрол на болката в следоперативни условия. Въпреки това тяхното приложение често е ограничено от притеснения относно техните странични ефекти. Особен интерес представлява рискът от кървене, имайки предвид, че някои НСПВС имат антиагрегантен ефект (който би предразположил пациентите към кървене на оперативното място) и би допринесъл за риска от кървене от страна на стомашно-чревния тракт – ЛИНК

Фактори, свързани с хода на заболяването при диабетно стъпало

Диабетното стъпало е сериозно и често срещано усложнение на захарния диабет (ЗД). Целта на разгледаното проучване е да се оценят рисковите фактори, асоциирани с хода на заболяването при пациенти със ЗД и улцерация на ходилото –ЛИНК

Взаимоотношение доза-отговор между солта и артериалното налягане

Редица изследвания са доказали, че приемът на натрий с храната има значение за артериалното налягане. С цел допълнително изясняване на тази връзка тип „доза-отговор“ Filippini et al. провеждат мета-анализ на 85 проучвания, оценяващи приема на сол и АН като в повечето от тях участват хипертоници – ЛИНК

Видео обучителен курс

Бета-блокери при пациенти с ХСН и предсърдно мъждене

Целта на този казус е да тества практическите познания на лекарите чрез снимки и случаи от реалната клинична практика.

Казусът е подходящ само за лекари – ЛИНК  

Уебинар

Запис на уебинар на тема „Персонализирана защита за пациентите с венозен тромбоемболизъм (ВТЕ). От аргументите до клиничната практика“  с модератор доц. Евелина Пазванска, анестезиолог в 4-МБАЛ – София, и лектори проф. Детелина Луканова – началник Отделение по ангиология към Национална кардиологична болница – София и доц. Людмила Владимирова – кардиолог от УМБАЛ Св. Георги – Пловдив – ЛИНК

Онлайн списание             

Научно списание „Medical News: Гайдлайни“ посветено на най-актуалните клинични препоръки от последните 12 месеца- ЛИНК

Регистрация

Вече над 18 000 лекари са регистрирани на Medical News.

За да имате достъп до е-ПМО на Medical News, официален партньор на БЛС, моля регистрирайте се на http://medicalnews.bg/registration/  или влезте в профила си – http://medicalnews.bg/login/

Регистрацията Ви дава достъп до:

Всички научни статии на Medical News

Списания „Medical News: Новости“

Седмичния ни бюлетин „Медицински новини“

Акредитирани от БЛС онлайн обучителни курсове

Уебинари

Тема на месеца

Целия материал може да видите тук
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)