ПОРЕДНА ПОДКРЕПА ЗА МЕДИЦИНСКИЯ ЕКИП НА МОБАЛ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ” В. ТЪРНОВО

ПОРЕДНА ПОДКРЕПА ЗА МЕДИЦИНСКИЯ ЕКИП НА МОБАЛ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ”  В. ТЪРНОВО
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists