ПОРЕДНА ПОДКРЕПА ЗА МЕДИЦИНСКИЯ ЕКИП НА МОБАЛ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ” В. ТЪРНОВО

ПОРЕДНА ПОДКРЕПА ЗА МЕДИЦИНСКИЯ ЕКИП НА МОБАЛ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ”  В. ТЪРНОВО
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)