114 ГОДИНИ НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРИЯ! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

114 ГОДИНИ НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРИЯ! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Днес се навършват 114 години от провъзгласяването на независимостта на България и признаването на нейния суверенитет от Великите сили.

На 22 септември се прекланяме пред подвига на хората, благодарение на които живеем в съвременна България! Ден, в който Независимостта възтържествува!

Нека на този празник да си пожелаем да сме достойни наследници на нашите деди, да съхраним тяхната история и пренесем мъдростта им и жаждата за свобода и независимост.

Пожелаваме Ви здраве, свобода на духа и самочувствие от делата Ви.

Честит Ден на Независимостта!

УС на БЛС
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)