701 ДНИ СА НЕОБХОДИМИ НА ЕДНА НОВА ТЕРАПИЯ ДА ДОСТИГНЕ ДО ОНКОЛОГИЧНО БОЛНИТЕ ПАЦИЕНТИ В БЪЛГАРИЯ

701 ДНИ СА НЕОБХОДИМИ НА ЕДНА НОВА ТЕРАПИЯ ДА ДОСТИГНЕ ДО ОНКОЛОГИЧНО БОЛНИТЕ ПАЦИЕНТИ В БЪЛГАРИЯ

Средно 701 дни са необходими на една нова терапия да достигне до онкологично болните пациенти в България, сочи доклад на EFPIA, изготвен от IQVIA. Това е доста повече от средните 545 дни за Европейския съюз. И още: само за 2021 г. на глобалния пазар в сферата на онкологията са пуснати над 20 иновативни терапии, а за периода 2012-2021 техният брой е 169.

Докладът на EFPIA беше представен по време на работна среща между представителите на Националния онкологичен алианс по инициатива на Българското онкологично научно дружество (БОНД). По време на срещата бяха обсъдени основните цели и приоритети, залегнали в Националния противораков план, както и оставащите стъпки до неговото финализиране и приемане от страна на Министерство на здравеопазването.

Данните сочат, че през 2020 г. 2,7 млн. души в Европейския съюз са диагностицирани с рак, а други 1,3 млн. души са загубили живота си вследствие на заболяването. Очакванията на Международната агенция за изследване на рака са до 2035 г. смъртните случаи да нараснат с 24%, което ще превърне рака във водеща причина за смърт в ЕС.

И още: от проведено проучване през 2021 г. сред медицински специалисти във Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания, Румъния и България, данните сочат, че 68% от лекуваните пациенти с рак на гърдата в България са били диагностицирани в стадий II и III и едва 12% в стадий 0-I. Подобна е ситуацията в Румъния, докато в останалите изследвани държави процентът на пациентите, диагностицирани в ранен стадий на заболяването, е 27%.

“Тези данни за пореден път показват липсата на адекватна превенция и работещи скринингови програми в страната. Ако имахме такива, щяхме да диагностицираме рака на гърдата, както и много други заболявания, в доста по-ранен стадий. Надяваме се с приемането на Националния противораков план и стартирането на дейностите по него, да обърнем тази статистика, както и да осигурим равен достъп до съвременно лечение за всички граждани в страната“, допълни проф. Асен Дудов, дм, председател на БОНД.

“Благодаря Ви от името на Български лекарски съюз,  както за тази работна среща, така и за всички усилия, които полагате ще продължавате да полагате за решаване на раковия проблем в България. В наше лице Вие имате верен партньор и съмишленик. Всички присъстващи тук осъзнаваме сериозността на проблема и искрено се надявам със съвместни усилия да успеем да насочим вниманието на обществото към него, да успеем да ангажираме населението на страната ни и то да стане активен участник в превенцията и профилактика не само на онкологичните заболявания, а изобщо”, сподели адв. Даниел Колев, юрист на Български лекарски съюз.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)