Кариери

Български лекарски съюз с кампания в помощ на лекарите, които търсят работа и на лечебните заведения, които набират медици.

На специално разработена секция на сайта на БЛС под надслов: “Кариери” ежедневно ще се публикува информация за свободните работни места за лекари в страната.

Всички лечебни заведения, медицински центрове, общини от цялата страна, РЗИ и други, могат да подават обявите си за вакантни места към централата на БЛС, а информацията ще се публикува безплатно на сайта на Съсловната организация.

За целта е необходимо лечебните заведения да изпратят имейл на pr@blsbg.com с попълнена бланка, съдържаща информация за вакантното място, изискванията към кандидата, условията на работа и др. /Бланката може да намерите в прикачения файл/.

Публикувани на едно място, всички обяви ще бъдат от полза за търсещите работа лекари, които бързо могат да намерят необходимата им информация.

Какво трябва да направят лечебните заведения ако искат да се публикува обява за работа на сайта на БЛС:

-​Да изпратят имейл на pr@blsbg.com с попълнена бланка /може да бъде намерена в прикачения файл/;

-​Да посочите имейл и/или телефон на лице за контакт, към което да бъдат подавани кандидатурите за работа.

Обявите ще се публикуват за срок от един месец. След неговото изтичане, ако обявата все още е актуална и трябва да бъде подновена е необходимо да позвънят на тел: 0898 48 35 97 или пишете на имейл: pr@blsbg.com.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.

Бланка за подаване на заявление за обява

УМБАЛ БУРГАС АД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАР - ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА

УМБАЛ БУРГАС АД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАР - ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ...

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.

"МБАЛ - ТЪРГОВИЩЕ" АД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ РЕДИЦА ЛЕКАРИ

"МБАЛ - ТЪРГОВИЩЕ" АД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ РЕДИЦА ЛЕКАРИ

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.

МБАЛ “МК СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ ЕООД  - КЛОН СТ. ЗАГОРА ТЪРСИ ДВАМА ЛЕКАРИ БЕЗ СПЕЦИАЛНОСТ И МЕДИЦИНСКИ ОНКОЛОГ

МБАЛ “МК СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ ЕООД - КЛОН СТ. ЗАГОРА ТЪРСИ ДВАМА...

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор

УМБАЛ "ДЕВА МАРИЯ" - ГР. БУРГАС ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ В КЛИНИКА ПО СЪДОВА ХИРУРГИЯ

УМБАЛ "ДЕВА МАРИЯ" - ГР. БУРГАС ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ...

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.

МОБАЛ “Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ” - В. ТЪРНОВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ДВАМА ЛЕКАРИ

МОБАЛ “Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ” - В. ТЪРНОВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ДВАМА...

МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД търси да назначи лекар – специалист по хирургия и лекар – специалист по вътрешни болести за работа в ТЕЛК.

"СБР-НК" ЕАД ФИЛИАЛ ПАВЕЛ БАНЯ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ “ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА” И СПЕЦИАЛИЗАНТ ФРМ

"СБР-НК" ЕАД ФИЛИАЛ ПАВЕЛ БАНЯ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ...

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ - ХАСКОВО ТЪРСИ ЛЪЧЕТЕРАПЕВТ И ОНКОЛОГ

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ - ХАСКОВО...

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор

МЦ “МЕДИНС - СВ. ГЕРАСИМ КЕЛАФОНИЙСКИ” - СОФИЯ ТЪРСИ РЕДИЦА СПЕЦИАЛИСТИ

МЦ “МЕДИНС - СВ. ГЕРАСИМ КЕЛАФОНИЙСКИ” - СОФИЯ ТЪРСИ РЕДИЦА...

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР “ПАВЕЛ БАНЯ” ООД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАР С/БЕЗ СПЕЦИАЛНОСТ “ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА”

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР “ПАВЕЛ БАНЯ” ООД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАР С/БЕЗ...

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор

МБАЛ “МК СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ ЕООД –  СТ. ЗАГОРА ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАР БЕЗ СПЕЦИАЛНОСТ

МБАЛ “МК СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ ЕООД – СТ. ЗАГОРА ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ...

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

"СБР-НК" ЕАД ФИЛИАЛ ПАВЕЛ БАНЯ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ “ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА”

"СБР-НК" ЕАД ФИЛИАЛ ПАВЕЛ БАНЯ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ...

"СБР-НК" ЕАД филиал Павел баня предлага: Трудов/ Граждански договор; Работа на пълен работен ден и/или на смени по график; Заплащане в размер на 1400 лв.

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)