Кариери

Български лекарски съюз с кампания в помощ на лекарите, които търсят работа и на лечебните заведения, които набират медици.

На специално разработена секция на сайта на БЛС под надслов: “Кариери” ежедневно ще се публикува информация за свободните работни места за лекари в страната.

Всички лечебни заведения, медицински центрове, общини от цялата страна, РЗИ и други, могат да подават обявите си за вакантни места към централата на БЛС, а информацията ще се публикува безплатно на сайта на Съсловната организация.

За целта е необходимо лечебните заведения да изпратят имейл на pr@blsbg.com с попълнена бланка, съдържаща информация за вакантното място, изискванията към кандидата, условията на работа и др. /Бланката може да намерите в прикачения файл/.

Публикувани на едно място, всички обяви ще бъдат от полза за търсещите работа лекари, които бързо могат да намерят необходимата им информация.

Какво трябва да направят лечебните заведения ако искат да се публикува обява за работа на сайта на БЛС:

-​Да изпратят имейл на pr@blsbg.com с попълнена бланка /може да бъде намерена в прикачения файл/;

-​Да посочите имейл и/или телефон на лице за контакт, към което да бъдат подавани кандидатурите за работа.

Обявите ще се публикуват за срок от един месец. След неговото изтичане, ако обявата все още е актуална и трябва да бъде подновена е необходимо да позвънят на тел: 0898 48 35 97 или пишете на имейл: pr@blsbg.com.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.

Бланка за подаване на заявление за обява

МБАЛ БЕРКОВИЦА ЕООД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ХИРУРГ

МБАЛ БЕРКОВИЦА ЕООД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ХИРУРГ

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.

ИН ВИТРО АГ МЦ "ДИМИТРОВ" ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ

ИН ВИТРО АГ МЦ "ДИМИТРОВ" ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.

КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА "АМБУЛАТОРИЯ-МЦ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" АКСАКОВО

КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА "АМБУЛАТОРИЯ-МЦ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА...

Общински съвет – Аксаково със свое Решение № 11.2/25.04.2024г., взето с Протокол № 11 от 25.04.2024г.

„ДИАЛИЗЕН ЦЕНТЪР - ПЕРНИК“OOД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАР - ОПЛ, НЕФРОЛОГ И/ИЛИ СПЕЦИАЛИСТ ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

„ДИАЛИЗЕН ЦЕНТЪР - ПЕРНИК“OOД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАР - ОПЛ,...

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.

КОЦ – РУСЕ  ТЪРСИ ЛЕКАР ЗА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ

КОЦ – РУСЕ ТЪРСИ ЛЕКАР ЗА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – РУСЕ ЕООД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАР В ОТДЕЛЕНИЯТА ПО ОНКОЛОГИЧНА ХИРУРГИЯ, УРОЛОГИЯ, НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА , АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – РУСЕ ЕООД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАР...

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.

МБАЛ АЙТОС ЕООД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАРИ СЪС СПЕЦИАЛНОСТ КАРДИОЛОГИЯ

МБАЛ АЙТОС ЕООД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАРИ СЪС СПЕЦИАЛНОСТ КАРДИОЛОГИЯ

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.

МЦ “НЕОВИТРО” ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАРИ СЪС СПЕЦИАЛНОСТ “АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ”

МЦ “НЕОВИТРО” ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАРИ СЪС СПЕЦИАЛНОСТ “АКУШЕРСТВО...

МЦ “Неовитро”, разширява дейността си в областта на АГ и репродуктивната медицина. В тази връзка търси лекари, които да бъдат част от екипа им.

„СБР-НК“ ЕАД, ФИЛИАЛ ПАВЕЛ БАНЯ, ТЪРСИ ЛЕКАР И СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО “ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА”

„СБР-НК“ ЕАД, ФИЛИАЛ ПАВЕЛ БАНЯ, ТЪРСИ ЛЕКАР И СПЕЦИАЛИЗАНТ...

„СБР-НК“ ЕАД, филиал Павел баня, търси да назначи Лекар със специалност "Физикална и рехабилитационна медицина" и лекар специализант "Физикална и рехабилитационна медицина"

МБАЛ "ЕВРОПА" ТЪРСИ ЛЕКАР СПЕЦИАЛИСТ ПО ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ И ЛЕКАР СПЕЦИАЛИСТ АНЕСТЕЗИОЛОГ

МБАЛ "ЕВРОПА" ТЪРСИ ЛЕКАР СПЕЦИАЛИСТ ПО ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ...

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.

ФЕРТИЛИТИ КЛИНИК-АМБУЛАТОРИЯ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ

ФЕРТИЛИТИ КЛИНИК-АМБУЛАТОРИЯ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.

ДИАЛИЗЕН ЦЕНТЪР ХИПОКРАТ - ГР. ВАРНА ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ДВАМА ЛЕКАР

ДИАЛИЗЕН ЦЕНТЪР ХИПОКРАТ - ГР. ВАРНА ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ДВАМА...

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)