Кариери

Български лекарски съюз с кампания в помощ на лекарите, които търсят работа и на лечебните заведения, които набират медици.

На специално разработена секция на сайта на БЛС под надслов: “Кариери” ежедневно ще се публикува информация за свободните работни места за лекари в страната.

Всички лечебни заведения, медицински центрове, общини от цялата страна, РЗИ и други, могат да подават обявите си за вакантни места към централата на БЛС, а информацията ще се публикува безплатно на сайта на Съсловната организация.

За целта е необходимо лечебните заведения да изпратят имейл на pr@blsbg.com с попълнена бланка, съдържаща информация за вакантното място, изискванията към кандидата, условията на работа и др. /Бланката може да намерите в прикачения файл/.

Публикувани на едно място, всички обяви ще бъдат от полза за търсещите работа лекари, които бързо могат да намерят необходимата им информация.

Какво трябва да направят лечебните заведения ако искат да се публикува обява за работа на сайта на БЛС:

-​Да изпратят имейл на pr@blsbg.com с попълнена бланка /може да бъде намерена в прикачения файл/;

-​Да посочите имейл и/или телефон на лице за контакт, към което да бъдат подавани кандидатурите за работа.

Обявите ще се публикуват за срок от един месец. След неговото изтичане, ако обявата все още е актуална и трябва да бъде подновена е необходимо да позвънят на тел: 0898 48 35 97 или пишете на имейл: pr@blsbg.com.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.

Бланка за подаване на заявление за обява

МБАЛ „СВ. МИНА ПЛОВДИВ" ЕООД ТЪРСИ ЛЕКАРИ ЗА ОТДЕЛЕНИЕТО ПО ПЕДИАТРИЯ И ДЕЙНОСТ НЕОНАТОЛОГИЯ

МБАЛ „СВ. МИНА ПЛОВДИВ" ЕООД ТЪРСИ ЛЕКАРИ ЗА ОТДЕЛЕНИЕТО ПО...

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.

МБАЛ „ПРОФ. Д-Р АЛ. ГЕРЧЕВ“ ЕТРОПОЛЕ“ ЕООД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАРИ

МБАЛ „ПРОФ. Д-Р АЛ. ГЕРЧЕВ“ ЕТРОПОЛЕ“ ЕООД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ...

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

„СБР-ВИТА“ КЛОН ПОМОРИЕ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАР ПО "ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ"

„СБР-ВИТА“ КЛОН ПОМОРИЕ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАР ПО "ФИЗИКАЛНА...

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.

„ДИАЛИЗЕН ЦЕНТЪР - ПЕРНИК“ ООД ТЪРСИ ЗА НАЗНАЧИ ЛЕКАР

„ДИАЛИЗЕН ЦЕНТЪР - ПЕРНИК“ ООД ТЪРСИ ЗА НАЗНАЧИ ЛЕКАР

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.

МБАЛ “ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” АД ГР.ЛОВЕЧ  ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ РЕДИЦА ЛЕКАРИ

МБАЛ “ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” АД ГР.ЛОВЕЧ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ...

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.

"СБР-НК", ФИЛИАЛ ПАВЕЛ БАНЯ, ТЪРСИ ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ ФРМ И ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ФРМ.

"СБР-НК", ФИЛИАЛ ПАВЕЛ БАНЯ, ТЪРСИ ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ ФРМ...

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.

„ДИАЛИЗЕН ЦЕНТЪР ХИПОКРАТ“ ЕООД  ТЪРСИ ЛЕКАР-НЕФРОЛОГ И/ИЛИ СПЕЦИАЛИСТ ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

„ДИАЛИЗЕН ЦЕНТЪР ХИПОКРАТ“ ЕООД ТЪРСИ ЛЕКАР-НЕФРОЛОГ И/ИЛИ...

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.

ДЕТОКС МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СОФИЯ ТЪРСИ ЛЕКАРИ С ПРИДОБИТА СПЕЦИАЛНОСТ

ДЕТОКС МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СОФИЯ ТЪРСИ ЛЕКАРИ С ПРИДОБИТА СПЕЦИАЛНОСТ

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.

"СБР-НК", ФИЛИАЛ ПАВЕЛ БАНЯ, ТЪРСИ ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ ФРМ И ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ФРМ.

"СБР-НК", ФИЛИАЛ ПАВЕЛ БАНЯ, ТЪРСИ ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ ФРМ...

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.

ЦСМП - ТЪРГОВИЩЕ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАРИ

ЦСМП - ТЪРГОВИЩЕ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАРИ

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.

"СБР-НК", ФИЛИАЛ ПАВЕЛ БАНЯ, ТЪРСИ ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ ФРМ И ЛЕКАР СПЕЦИАЛИЗАНТ ФРМ.

"СБР-НК", ФИЛИАЛ ПАВЕЛ БАНЯ, ТЪРСИ ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ ФРМ...

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.

"МБАЛ-ТЕТЕВЕН Д-Р АНГЕЛ ПЕШЕВ" ТЪРСИ ЛЕКАР- ОРДИНАТОР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ НЕВРОЛОГИЯ

"МБАЛ-ТЕТЕВЕН Д-Р АНГЕЛ ПЕШЕВ" ТЪРСИ ЛЕКАР- ОРДИНАТОР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ...

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)