АКТУАЛНА СПРАВКА ЗА ДЪЛЖИМ ЧЛЕНСКИ ВНОС

АКТУАЛНА СПРАВКА ЗА ДЪЛЖИМ ЧЛЕНСКИ ВНОС

Уважаеми колеги,
Летният сезон приключи. Молим всички колегии, закъснели с превеждането на отчисленията от членския внос към БЛС, да го направят в най-скоро време!
Актуалната справка за дължимите отчисления (към 13 септември 2011 г.) можете да видите тук
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)