АНЕКС КЪМ НРД ЗА МД 2020-2022

АНЕКС КЪМ НРД ЗА МД 2020-2022

НА ВНИМАНИЕТО НА КОЛЕГИТЕ !

Анекса към НРД за МД 2020-2022 г. може да видите ТУК

Методиката за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнителите на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на обявената епидемична обстановка може да видите ТУК
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)