АНКЕТА: УПОТРЕБАТА НА АНТИБИОТИЦИ У НАС

АНКЕТА: УПОТРЕБАТА НА АНТИБИОТИЦИ У НАС

Уважаема госпожо/ Уважаеми господине,

Поканени сте да участвате в проучване за употребата на антибиотици в България.

Повишената употреба на антибиотици в България е част от подобна тенденция в много развити и развиващи се страни. Въпреки това, остава неясно каква е осведомеността сред обществото за антибиотично лечение и причините за свръхпредписване сред лекарите в страната ни. Ето защо, основна цел на това проучване е да определи нагласите и практиките на антибиотична употреба сред лекарите в България.

Събраната информация ще се използва само за научно-изследователски цели.

Като участник в това проучване трябва да знаете, че:

  •  Ще имате възможност да попълните въпросника само веднъж. Участието в това проучване е доброволно и анонимно.
  • Необходимо е да сте лекар, за да участвате в проучването.
  • Попълването на въпросника отнема приблизително 5 минути. Няма идентифицирани съществени рискове или неудобства, свързани с участието Ви в изследването.

Поверителност на данните:  

  • Събраната информация ще бъде поверителна. 
  • Не се очаква да въвеждате данните си за контакт, като част от процеса на това проучване. 
  • Вашата идентичност като участник в това проучване ще бъде конфиденциална.

Анкетата може да попълните в линка по-долу.

Целия материал може да видите тук
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)