Без съгласие за продължителността на работната седмица при лекарите

Без съгласие за продължителността на работната седмица при лекарите

Европейски парламент
Продължителност на работната седмица - не бе постигнато съгласие между Съвета и ЕП
01-05-2009

На 17 декември 2008 година Европейският парламент гласува за максимална продължителност на работната седмица от 48 часа на седмица. Депутатите настояха също клаузата за неучастие (т.нар. "opt-out") да бъде премахната 3 години след влизането в сила на директивата за организацията на работното време. Но за да стане законодателство на ЕС на това предложение бе необходимо и съгласието на Съвета на министрите на държавите- членки.

За какво настояват депутатите:
* максимална продължителност на работната седмица от 48 часа;
* премахване на клаузата за неучастие (opt-out) 3 години след влизането в сила на директивата (в момента 15 държави-членки я използват, включително и България);
* неактивното дежурство да се смята за част от работното време (става въпрос за лекарите, които са на разположение - времето, което чакат повикване да се смята за работно време)

Съгласие между Съвета и ЕП не можа да бъде постигнато.
На 27 април делегации от Съвета и ЕП не можаха да постигнат съгласие по директивата по някои въпроси, основно свързани с клаузата за неучастие и неактивния период по време на дежурство.

По думите на докладчика по темата Alejandro Cercas (ПЕС, Испания) е много тъжно, че съгласие не е постигнато. Във същото време той казва, че едно лошо споразумение само би влошило ситуацията на работниците и по-специално на лекарите. "Оставихме бъдещето отворено и се надяваме да имаме решение при следващите Комисия и Парламент"
Подобно е и мнението на Claude Wetzel, президент на FEMS - "По-добре без споразумение, от колкото с лошо споразумение"

Тъй като не бе постигнато съгласие настоящата директива остава в действие.
Това означава, че в съответствие с решение на Европейския съд цялото време на разположение се признава за работно време (България за съжаление се възползва от клаузата за неучастие), а Комисията трябва да подготви изцяло ново предложение отчитайки становището на Съда.

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)