Бизнесът в подкрепа на Героите в бяло

НАД 40 ФИРМИ УЧАСТВАТ В „БИЗНЕСЪТ В ПОДКРЕПА НА ГЕРОИТЕ В БЯЛО“НАД 40 ФИРМИ УЧАСТВАТ В „БИЗНЕСЪТ В ПОДКРЕПА НА ГЕРОИТЕ В БЯЛО“

НАД 40 ФИРМИ УЧАСТВАТ В „БИЗНЕСЪТ В ПОДКРЕПА НА ГЕРОИТЕ В БЯЛО“

Разраства се националната кампания на БЛС в подкрепа на лекарите на България

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)