БЛС И НС НА НЗОК ПОСТИГНАХА СЪГЛАСИЕ ДА НЯМА ЛИМИТИ НА НАПРАВЛЕНИЯТА ПРИ ДИСПАСЕРНО НАБЛЮДЕНИЕ

БЛС И НС НА НЗОК ПОСТИГНАХА СЪГЛАСИЕ ДА НЯМА ЛИМИТИ НА НАПРАВЛЕНИЯТА ПРИ ДИСПАСЕРНО НАБЛЮДЕНИЕ

Управителният съвет на Българския лекарски съюз (БЛС) и Надзорният съвет на НЗОК постигнаха съгласие да няма лимит в направленията, които личните лекари издават на диспансеризираните пациенти за специалист. Това становище изразиха пред журналисти д-р Иван Маджаров, председател на БЛС и Момчил Мавров, председател на Надзорния съвет на НЗОК след края на започналите днес преговори между ръководствата на двете институции за нов Национален рамков договор 2023-2025 г. Тази възможност ще влезе в сила след приемането на бюджета на НЗОК, тъй като за нея ще се необходими допълнителни средства, каза Мавров. 

Постигнахме принципно съгласие за контрола, извършван от страна на НЗОК, ще позволим гъвкавост на лечебните заведения, за да могат до 10 процента от леглата в една клиника да се „прехвърлят“ в идентична клиника, ще намерим и решение за хабилитираните лица, които са ръководители на катедри - да бъдат включени като изпълнители на медицинска дейност, каза д-р Маджаров. 

Доц. Мавров и посочи, че се обсъжда облекчаване на лекарите по отношение на санкциите, като предстои да се доуточни кое нарушение ще се възприеме като първи случай. Преди заседанието д-р Маджаров каза, че предложението на БЛС е при първо открито нарушение от един тип да има едно наказание, а не кумулиране, и проверяващите изрично да отбелязват, че при повторно също нарушение, ще бъде налагана санкция за всеки отделен случай. Днес не са коментирани размерите на санкциите.

БЛС вероятно ще предложи на НЗОК да подпишат анекс за текстове, които не са обвързани с бюджета, каза още д-р Маджаров. Не може да се каже кога ще бъде подписан нов рамков договор, допълни той.

След приемането на бюджета договорните партньори ще обсъждат цените и обемите по новия договор.

Целия материал може да видите тук

Източник: Българска телеграфна агенция БТА Българска телеграфна агенция БТА
Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)