БЛС ИЗКАЗВА СЪБОЛЕЗНОВАНИЯ НА СЕМЕЙСТВОТО, БЛИЗКИТЕ И КОЛЕГИТЕ НА Д-Р МАРИЯНА ПАНОВА

БЛС ИЗКАЗВА СЪБОЛЕЗНОВАНИЯ НА СЕМЕЙСТВОТО, БЛИЗКИТЕ И КОЛЕГИТЕ НА Д-Р МАРИЯНА ПАНОВА

Български лекарски съюз изказва своите дълбоки съболезнования на семейството, близките и колегите на починалата д-р Панова, специалист по УНГ болести в ДКЦ III в гр. Плевен.

Загубихме колега и прекрасен човек. 60- годишната д-р Панова загуби битката с Covid-19, но с достойнство изпълняваше своя лекарски дълг.

Поклон пред нейната всеотдайност и смелост.

Светла й памет!
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)