БЛС ИЗКАЗВА СЪБОЛЕЗНОВАНИЯ НА СЕМЕЙСТВОТО, БЛИЗКИТЕ И КОЛЕГИТЕ НА ДОЦ. Д-Р ГEОРГИ ГРОЗДАНОВ

БЛС ИЗКАЗВА СЪБОЛЕЗНОВАНИЯ НА СЕМЕЙСТВОТО, БЛИЗКИТЕ И КОЛЕГИТЕ НА ДОЦ. Д-Р ГEОРГИ ГРОЗДАНОВ

Български лекарски съюз изказва своите дълбоки съболезнования на семейството, колегите и близките доц. д-р Георги Грозданов – дългогодишен ръководител на Катедрата по акушерство и гинекология в МУ- Пловдив.

През 1978 г. доц. Грозданов въвежда за първи път в България контактната хистероскопия с извършване на прицелна биопсия.

„Призван да бъде учител и лечител, доц. Грозданов посвещава живота си на хората и оставя след себе си светъл пример за професионализъм и човечност. Компетентен и уважаван специалист, доц. Грозданов ще остане завинаги в сърцата ни като всеотдаен преподавател и достоен човек“, пишат колегите му от МУ-Пловдив.

Поклон пред паметта му!
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)