БЛС ИЗКАЗВА СЪБОЛЕЗНОВАНИЯ НА СЕМЕЙСТВОТО И БЛИЗКИТЕ НА ДОЦ. ПАНАЙОТ НИКОЛОВ

БЛС ИЗКАЗВА СЪБОЛЕЗНОВАНИЯ НА СЕМЕЙСТВОТО И БЛИЗКИТЕ НА ДОЦ. ПАНАЙОТ НИКОЛОВ

Български лекарски съюз изказва своите дълбоки съболезнования на семейството и близките на доц. Панайот Николов, дългогодишен ръководител на Катедрата по анестезиология и реанимация при МУ-Пловдив (от 1985 до 1995 г.), както и на едноименната клиника на УМБАЛ „Св. Георги“ - Пловдив.

Доц. Николов е един от най-изявените наши специалисти в областта на общата анестезия. Обучил е стотици студенти и десетки специализанти. Той има принос за утвърждаването на основните научни направления в дейностите на Катедрата по анестезиология и реанимация, както и за разработването на нови методи на диагностика в областта на интензивното лечение и въвеждането на съвременни подходи в лечението на животозастрашаващите състояния.

През 2019 год. доц. Николов беше отличен от Районна колегия Пловдив на Български лекарски съюз за дългогодишна дейност и активен принос в развитието на специалността.

Поклон пред паметта му!
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)