БЛС ИЗКАЗВА СЪБОЛЕЗНОВАНИЯ НА СЕМЕЙСТВОТО И БЛИЗКИТЕ НА ПРОФ. ЛУКАН БАЛАБАНСКИ, Д.М.Н.

БЛС ИЗКАЗВА СЪБОЛЕЗНОВАНИЯ НА СЕМЕЙСТВОТО И БЛИЗКИТЕ НА ПРОФ. ЛУКАН БАЛАБАНСКИ, Д.М.Н.

Български лекарски съюз изказва своите дълбоки съболезнования на семейството и близките на проф. Лукан Балабански – ректор на Висш медицински институт, в периода 1987–1990 г. Основател и дългогодишен ръководител (1978–1998) на Клиниката по обменни заболявания и диететика. Създател на Българското научно дружество по хранене.

Работил е като ординатор в ИСУЛ, завеждащ вътрешно отделение в Минна болница (Перник), научен и старши научен сътрудник в Института по хранене в БАН, професор в Медицинска академия. Заемал е длъжностите научен секретар, заместник-директор и директор (1980–1990) на Научния институт по гастроентерология и хранене.
От 1977 г. е член на Европейската академия на науките за хранене (EANS – European Academy of Nutritional Sciences) и член на нейния съвет (1990–1998). От 1977 до 1989 г. е бил председател на Комитета по хранене, затлъстяване и диабет към Международния съюз на науките по хранене. Работил е като консултант на Световната здравна организации.

Поклон пред всеотдайно и с достойнство изпълнения професионален и морален дълг.

Светла му памет!
Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)