БЛС НАСТОЯВА МЕДИЦИТЕ ДА МОГАТ ДА ОТПИСВАТ ПАЦИЕНТИ С АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ

БЛС НАСТОЯВА МЕДИЦИТЕ ДА МОГАТ ДА ОТПИСВАТ ПАЦИЕНТИ С АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ

Регистрационната форма за избор на личен лекар е вид договор, в който и двете страни се ангажират с определени задължения. Лекарят също следва да има правото да прекрати договорената връзка с пациента, особено когато тoзи пациент представлява реална опасност за живота на лекаря. Още за нападението над д-р Антоанета Николова-Здравкова и първите коментари в предаването „Тази сутрин” по bTV.

Източник:
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)