ВСЕКИ ВТОРИ ЛЕКАР СЕ Е СБЛЪСКВАЛ С АГРЕСИЯ, ЗА ПОЛОВИНАТА ПАЦИЕНТИ МЕДИЦИТЕ САМИ СА СИ ВИНОВНИ

ВСЕКИ ВТОРИ ЛЕКАР СЕ Е СБЛЪСКВАЛ С АГРЕСИЯ, ЗА ПОЛОВИНАТА ПАЦИЕНТИ МЕДИЦИТЕ САМИ СА СИ ВИНОВНИ

Всеки втори лекар у нас е ставал жертва на агресивно поведение. Като 11% от лекарите са ставали жертва на физическа агресия от пациентите си или от техните близки, а 49% на вербална. За около половината от пациентите (47%) обаче, лекарите сами са си виновни за проявената спрямо тях агресия. А близо една пета (17%) са на мнение, че агресивното поведение на пациентите спрямо лекарите може да доведе до по-бърз преглед. Тревожните данни на социологическа агенция „Тренд" бяха представени по време на форум, организиран от Българския лекарски съюз „Насилието над лекари – причини и възможни решения".

Пет процента от запитаните посочват, че са ставали преки свидетели на физическа агресия, проявена към лекар, което се равнява на около 250 хил. души.

Близо една пета споделят мнението, че агресивното поведение на пациентите спрямо лекарите може да доведе до по-бърз достъп до преглед, като най-убедени в това са хората със средно и основно образование. 

Общо 83% от участниците са по-скоро или напълно съгласни с твърдението, че лекарите са длъжни да взимат безпогрешни решения, 73% смятат до някаква степен, че лекарите са длъжни винаги да са на разположение и да реагират незабавно, а 72% - че са длъжни да предоставят незабавни решения на сложни проблеми. Над половината от участниците очакват лекарите да знаят всичко по всеки въпрос.

Причините, които стоят зад представените данни са комплексни, обединиха се около това мнение участниците в дискусията. В нея участваха Пенка Богданова - прокурор във Върховна прокуратура, управителят на Медийна група България Венелина Гочева, Мирена Георгиева - психолог, началник сектор „Психологично консултиране, кризисни интервенции и психотерапия" към ВМА и Димитър Ганев от социологическа агенция "Тренд".

“Съществува усещане в обществото, че лекарите са явно свръхчовеци със свръхспособности” _ коментира председателят на БЛС д-р Иван Маджаров.  Той посочи, че ние сме изправени пред криза в доверието и авторитетите в него. Председателят на БЛС допълни, че агресията срещу лекари и медицинските специалисти на работното им място застрашава терапията и диагностиката на останалите пациенти.

Темата, която ни събира днес е колкото важна, толкова и болезнена, заяви министърът на здравеопазването д-р Галя Кондева при откриването на форума. "Като лекар вярвам, че всички ние сме призвани да лекуваме и да спасяваме, но не и да търпим вербална или физическа агресия. Като министър на здравеопазването заявявам, че насилието над лекари е абсолютно недопустимо и всеки, който си е позволил подобно отношение, трябва да понесе отговорност пред закона", заяви д-р Кондева.

"През 2013 г. законодателят включи медицинските специалисти към групата лица, които се ползват с по-голяма защита, наред с магистрати, учители, полицейски служители", коментира Богданова. В прокуратурата новообразуваните досъдебни производства са общо 39. Констатира се бавно повишение, обясни прокурорът. Според данните, които представи през 2021 г. производствата са били 10, през 2022 г. - 13, а през 2023 г. - 16. 

"Позицията на българина е да не вижда своята роля в големия проблем. Всеки един пациент, който попадне в подобна ситуация, вижда в лекаря или медицинската сестра неслучилата се здравна реформа", обясни Венелина Гочева. Според нея лекарският съюз може да направи много, като отиде в училищата и разкаже колко време трябва за изграждането на един лекар. "Аз съм възпитана да уважавам лекарите, „24 часа" непрекъснато увеличава страниците, в които се разказва за лекари", каза тя.

Според проучването сред 1003 реципиенти от обществото нивото на удовлетвореност от комуникацията с лекарите по време на посещение е високо – общо 71% са по-скоро или изцяло удовлетворени. По-високо от средното ниво се регистрира сред висшистите, а с понижаване на образованието, делът намалява. Влияние оказва и разполагаемият доход – с покачването му се увеличава и степента на удовлетвореност.

Проучването регистрира и значително ниво на свръхочаквания към професията, което е предпоставка за неразбиране към спецификата на работата и по-ниска толерантност към практикуващите.

*Събитието беше реализирано с подкрепата на Astellas!

Проучване "Тренд" - пациенти
Проучване "Тренд" - лекариCode Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)