БЛС НАСТОЯВА ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЛАЩАНЕ НА ИЗРАБОТЕНИТЕ СРЕДСТВА

БЛС НАСТОЯВА ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЛАЩАНЕ НА ИЗРАБОТЕНИТЕ СРЕДСТВА

Днес, 1 юни,т.г. ръководството на БЛС изпрати писмо до директора на НЗОК д-р Нели Нешева. В него се настоява категорично за незабавно изплащане на дължимите средства, изработени от изпълнителите на медицинска помощ от всички нива /ПИМП, СИМП, МДД и ЛЗ за болнична помощ/.С пълния текст на писмото можете да се запознаете тук.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)