БЛС НАСТОЯВА ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА НАМАЛЕНИТЕ БЮДЖЕТИ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

БЛС НАСТОЯВА ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА НАМАЛЕНИТЕ БЮДЖЕТИ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Във връзка с постъпили сигнали в централата на Български лекарски съюз от лечебни заведения за болнична помощ за намаляване на размера на определените им месечни стойности от НЗОК,  съсловната организация настоява Надзорният съвет да преразгледа правилата за определянето им и намалението на бюджетите да бъде коригирино в максимално кратки срокове.

В противен случай: изпълнителните на болнична медицинска помощ ще бъдат изправени пред сериозни финансови затруднения, особено през настоящия месец, когато сме свидетели на рязко покачване на броя на заразените с Covid-19 и очакваното в тази връзка сериозно увеличение на броя на новоприетите пациенти и затруднения в осъществяването на нормалната лечебна дейност на болниците.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)