БЛС: ОЧАКВАМЕ ГРАФИК ЗА ПРЕГОВОРИТЕ С НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК, КОИТО ДА БЪДАТ СТРИЙМВАНИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

БЛС: ОЧАКВАМЕ ГРАФИК ЗА ПРЕГОВОРИТЕ С НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК, КОИТО ДА БЪДАТ СТРИЙМВАНИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

БЛС поиска от д-р Александър Златанов – председател на НС на НЗОК конкретен график за преговори между Надзорния съвет на здравната каса и Управителния съвет на БЛС. Съсловната организация отново настоя за открити и прозрачни разговори, които да бъдат публични и да бъдат излъчвани онлайн в реално време.

Български лекарски съюз е категоричен, че ще води преговори само с Надзорния съвет на НЗОК, а не с управителя проф. Петко Салчев, тъй като той многократно е заявявал, че решенията се вземат от членовете на Надзорния съвет. Съсловната организация отново изпрати предложението си как да бъдат разпределени средствата по бюджетите за ПИМП, СИМП и БМП като се извърши допълнително заплащане за извършените и отчетени дейности от изпълнителите на медицинска помощ по договор с НЗОК през 2021 г.

В прикачените файлове може да намерите писмото до НС на НЗОК заедно с предложението на  БЛС.

Предложение на БЛС
Писмо до НС на НЗОКSatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)