БЛС С ДВА ГОРЕЩИ ТЕЛЕФОНА: ЗА COVID-19 И ЗА АГРЕСИЯ НАД МЕДИЦИ

БЛС С ДВА ГОРЕЩИ ТЕЛЕФОНА: ЗА COVID-19 И ЗА АГРЕСИЯ НАД МЕДИЦИ

Български лекарски съюз разкри телефон засигнали свързани снедостиг на лични предпазни средства сред лекарите и специалистите по здравни грижи във връзка с обявеното извънредно положение в страната заради COVID-19.

Медиците могат се свържат с БЛС на телефонен номер 02/ 9 07 07 08.

Причината БЛС да открие тази телефонна линия са зачестилите сигнали до съсловната организация от лекари и специалисти по здравни грижи за забавяне на снабдяването на лични предпазни средства.

На телефон 02/ 9 07 07 07 могат да бъдат подавани сигнали за упражнена агресия над лекари и специалисти по здравни грижи.

Те ще бъдат незабавно предавани до Главния прокурор, съгласно подписаното на 14.01.2020 г. споразумение между БЛС, МЗ и Прокуратура на Република България.

Обажданията и на двете телефонни линии ще се приемат в работни дни между 09:00 и 17 ч. През останалото време сигналите ще бъдат записвани на гласова поща и обработвани в рамките на обявеното работно време.
Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)