БЛС СЪБРА 200 ДИРЕКТОРИ НА БОЛНИЦИ

БЛС СЪБРА 200 ДИРЕКТОРИ НА БОЛНИЦИ

Повече от 200 директори и управители на болници от цялата страна дойдоха на срещата, организирана от ръководството на БЛС. Представители от общински, областни, университетски и частни болници поставиха проблемите си пред представители на всички власти – Народно събрание, Министерство на здравеопазването, Национална здравно осигурителна каса и Български лекарски съюз. Всички институции бяха представени на най – високо ниво – от д-р Лъчезар Иванов, проф.д-р Анна Мария Борисова, д-р Нели Нешева , председателят на БЛС д-р Цв.Райчинов, зам.председателите д-р Ст.Константинов, д-р Г. Ставракев и гл.секр. д-р Д.Ленков. Повечето от регионалните председатели на съсловната организация също участваха в срещата.
Представители от 10 телевизии и цялата преса отразиха и предхождаща срещата пресконференция на БЛС, в която участваха и двама председатели на РЛК – д-р В.Грозев /Плевен/ и д-р Ю.Бянкова /Сливен/.
Пълна информация за събитието – в последващите материали.
След обработка на видеоматериала в подходящ формат, на сайта ще бъде качена и презентацията на проф.д-р Анна Мария Борисова.
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)